Akcijski katalog za period od 13. do 30. novembra 2020.